Guidad cykeltur i Finnskogsriket

Locksjön besöks | Guidad cykeltur i Finnskogsriket   Besök intressanta platser och hör spännande berättelser från Finnskogens 400-åriga historia. Se produktblad för mer information om bl.a anmälan, datum…


Finnskogsriket

ARTIKLAR | Finnskogsriket   Finnskogsriket är ett nykonstruerat samlande begrepp för att marknadsföra den finnskogsregion, som överlappar gränstrakterna mellan Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Genom närheten till havet och hamnstaden Gävle koloniserades området redan från och med de sista åren av 1500-talet med början i Gästrikland. Finnskogsriket kom också att bli ett viktigt uppmarschområde för de yngre finnmarkerna […]


Finnskogen Natur & kulturpark stiftas den 28 maj!

ARTIKLAR | Finnskogen Natur & kulturpark Nu ska äntligen 4 års arbete bära frukt. Finnskogen Natur & kulturpark kommer formellt att etableras inom kort. Det sker genom att företrädare för de kommuner som hittills har godkänt styrdokumentet Parkplanen, kommer att underteckna ett stiftandedokument och därmed är Finnskogen Natur & kulturpark ett faktum. De kommuner som har sagt […]


Bli stödmedlem i Finnskogarna ekonomisk förening

ARTIKLAR | Bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk förening   I Finnskogarna ekonomisk förening arbetar vi tillsammans för att synliggöra den skogsfinska kulturen och göra den mer känd. Vi vill lyfta fram alla de små turistföretag, hembygdsföreningar och arrangemang som finns runt omkring i finnskogarna. Ju fler vi blir som medlemmar, stödjande eller röstberättigade, ju mer kan vi […]


Peter Vester

Artiklar | Säkerhet i Finnskogen I norra Värmlands djupaste skogar ligger Packstation Högfall. En verksamhet som ägs av Peter Vester, en mycket erfaren hästman som hamnade i Värmland av en ren slump. Tillsammans med sin fru Ea, dottern Liv och farmor Sonja lever han på det gamla finnskogstorpet tillsammans med ett 15-tal hästar och några mulor. Här […]


Magi och folktro

ARTIKLAR | Magi och Folktro Egentligen så fanns det många likheter mellan den skogsfinska och den svenska folktron. Folktron och folkmedicinen spelade en stor roll både hos svenskarna och hos finnarna. Trots detta så trodde svenskarna att skogsfinnarna var väldigt annorlunda och att de hade magiska krafter. De sågs som okristna eftersom man ansåg att de sällan […]


Lejsme Per Larsson

ARTIKLAR |   Spelmannen Lejsme Per Larsson Lejsme Per Larsson (1822-1907) anses vara en av de största fiolspelarna i Dalarnas historia. Per var en av tio syskon och levde under hela sitt liv i stor fattigdom. Pers pappa var liesmed och det var därför familjen fick namnet Lejsme (lisme). 1847 gifte sig Lejsme Per med Brita och tillsammans […]


Mattilas Rökstuga

Artiklar |   Rökstugans mystik 43 km nordväst om Torsby och en halv mil från den norska gränsen ligger Mattila, norra Värmlands äldsta turistanläggning. Mattila är en gammal finngård med rötter från 1640- talet. Runt finngården har en mindre anläggning byggts bestående av stugor, friluftsgård och servicebyggnad. Inom området finns också campingplatser, eldpallkoja, kåta, badplats och skidstadion. […]


Den skogsfinska byggnadskonsten

ARTIKLAR | Rökstuga, ria och bastu När skogsfinnarna bosatte sig i Sverige tog de med sig en, för svenska förhållanden, ny tradition av husbyggande och det finns tre karaktäristiska byggnader som starkt förknippas med den skogsfinska kulturen.   Den första byggnad som skogsfinnarna satte upp, var en rökbastu. Där kunde de både bada, torka säd och bo […]


Svedjebruket

ARTIKLAR | Svedjebruk När skogsfinnarna bosatte sig i Sverige tog de med sig många nya seder och bruk in i det svenska samhället. De livnärde sig på jakt, fiske, boskapsskötsel och den speciella odlingstekniken ” huuhta svedjandet” var centralt i skogsfinnarnas liv. Finnarnas teknik, ”huuhta” och odlingen av den speciella svedjerågen, korpiruis som den heter på finska, […]


Finnskogarna

Finnskogarna igår

ARTIKLAR | Finnskogarna igår Under slutet av 1500-talet emigrerade många svedjebrukare från östra Finland, bland annat Savolax och bosatte sig i mellanveriges otillgängliga barrskogar. Finland var på denna tid en del av det svenska riket, vilket gjorde det enkelt för dem att flytta till Sverige.   Svenskarna ville inte gärna bosätta sig i skogen utan hade redan […]


Dan Anderssonveckan

ARTIKLAR | Dan Anderssonveckan Dan Andersson-veckan arrangeras till minne av en av Sveriges verkligt stora ordkonstnärer, som lät hembygden bilda fond i sina verk, i sitt sökande efter mening och sanning. Kultursatsningen Dan Andersson-veckan inleddes år 1988 som ett firande av att det då var 100 år sedan poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson från Skattlösberg i […]