Finnskogen Natur & kulturpark stiftas den 28 maj!

ARTIKLAR | Finnskogen Natur & kulturpark Nu ska äntligen 4 års arbete bära frukt. Finnskogen Natur & kulturpark kommer formellt att etableras inom kort. Det sker genom att företrädare för de kommuner som hittills har godkänt styrdokumentet Parkplanen, kommer att underteckna ett stiftandedokument och därmed är Finnskogen Natur & kulturpark ett faktum. De kommuner som har sagt […]


Bli stödmedlem i Finnskogarna ekonomisk förening

ARTIKLAR | Bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk förening   I Finnskogarna ekonomisk förening arbetar vi tillsammans för att synliggöra den skogsfinska kulturen och göra den mer känd. Vi vill lyfta fram alla de små turistföretag, hembygdsföreningar och arrangemang som finns runt omkring i finnskogarna. Ju fler vi blir som medlemmar, stödjande eller röstberättigade, ju mer kan vi […]


Magi och folktro

ARTIKLAR | Magi och Folktro Egentligen så fanns det många likheter mellan den skogsfinska och den svenska folktron. Folktron och folkmedicinen spelade en stor roll både hos svenskarna och hos finnarna. Trots detta så trodde svenskarna att skogsfinnarna var väldigt annorlunda och att de hade magiska krafter. De sågs som okristna eftersom man ansåg att de sällan […]


Svedjebruket

ARTIKLAR | Svedjebruk När skogsfinnarna bosatte sig i Sverige tog de med sig många nya seder och bruk in i det svenska samhället. De livnärde sig på jakt, fiske, boskapsskötsel och den speciella odlingstekniken ” huuhta svedjandet” var centralt i skogsfinnarnas liv. Finnarnas teknik, ”huuhta” och odlingen av den speciella svedjerågen, korpiruis som den heter på finska, […]


Finnskogarna

Finnskogarna igår

ARTIKLAR | Finnskogarna igår Under slutet av 1500-talet emigrerade många svedjebrukare från östra Finland, bland annat Savolax och bosatte sig i mellanveriges otillgängliga barrskogar. Finland var på denna tid en del av det svenska riket, vilket gjorde det enkelt för dem att flytta till Sverige.   Svenskarna ville inte gärna bosätta sig i skogen utan hade redan […]