sida 2

Bondgård i 1800-tals miljö
Ersk Matsgården

Besöksmål | Ersk Matsgården i Hassela   I Hassela, söder om Sundsvall ligger en bondgård i 1800-tals miljö som heter Ersk ...


Museum i Lekvattnet
Torsby Finnskogscentrum

Besöksmål | Torsby Finnskogscentrum Ett besökscentrum och en mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss ...


Utflykt i Tiomilaskogen
Rihimäki

Besöksmål | Lejsme Pers stuga I tiomilaskogen, i Malungs finnmark ligger Rihimäki, eller Torkhusberget som det också kallas. I ...


Viloplats för de osaliga?
Korset i Röjden

Besöksmål | Gäckande naturfenomen I Torsby kommun, i byn Röjden och intill boplatsen Mikkola finns ett naturfenomen som ...


Koboltblåa skatter
Gruva från 1700-talet

Besöksmål | Loos Koboltgruva I gränslandet mellan Hälsingland och Orsa finnmark finns en orörd gruvmiljö från 1700-talet. Loos ...


Möte med naturen
Rikkenberget

Besöksmål | Bland blåsippor och tibast På Rikkenbergets sluttning ligger en av de första skogsfinska boplatserna i södra ...


Finngården Rikkenstorp

BESÖKSMÅL | Finngården Rikkenstorp Du har säkert hört talas om skogsfinnarna, men vet du egentligen vilka de var? På Finngården ...