Finnskogarna

Bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk förening

Genom att bli stödmedlem bidrar ni till fortsatt utveckling av varumärket Finnskogarna, locka fler besökare till Finnskogarna och stötta arbetet med att bevara den skogsfinska kulturen och göra den mera känd.

   

Avgift för privat stödmedlem

• Årsavgiften för 2016 är 150 kr/person
• Avgiften betalas efter registrering.

 

Som stödmedlem får du:

• Ett personligt/numrerat medlemskort i trä
• Medlemserbjudanden på produkter från Finnskogarnas hemsida.
• Klisterdekal
• Nyhetsbrev minst 6 gånger/år

Det finns tre nivåer på stödmedlemskap för företag och organisationer med olika innehåll.

25.000 kr/år

• Företaget presenteras på Finnskogarnas hemsida under rubriken ”Vi stöttar Finnskogarna” med Företagets namn, logga och länkning till egen hemsida.

• Annonsplats i Finnskogarnas nyhetsbrev 6 ggr/år

• Medlemserbjudanden på produkter från hemsidan.

• Nyhetsbrev minst 6 gånger/år

• Klisterdekal

 

10.000 kr/år

• Företaget presenteras på Finnskogarnas hemsida under rubriken ”Vi stöttar Finnskogarna” med Företagets namn, logga och länkning till egen hemsida.

• Annonsplats i Finnskogarnas nyhetsbrev 4 ggr/år

• Medlemserbjudanden på produkter från hemsidan.

• Nyhetsbrev minst 6 gånger/år

• Klisterdekal

 

5.000 kr/år

• Företaget presenteras på Finnskogarnas hemsida under rubriken ”Vi stöttar Finnskogarna” med Företagets namn, logga och länkning till egen hemsida.

• Annonsplats i Finnskogarnas nyhetsbrev 2 ggr/år

• Medlemserbjudanden på produkter från Finnskogarnas hemsida.

• Nyhetsbrev minst 6 gånger/år

• Klisterdekal

 

500 kr/år

• För ideella föreningar

• Föreningen presenteras på Finnskogarnas hemsida under rubriken ”Vi stöttar Finnskogarna” med föreningens namn och en länk till sin egen hemsida.

• Nyhetsbrev minst 6 ggr/år