Finnskogarna

Bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk förening

Genom att bli stödmedlem bidrar ni till fortsatt utveckling av varumärket Finnskogarna, locka fler besökare till Finnskogarna och stötta arbetet med att bevara den skogsfinska kulturen och göra den mera känd.

   

Avgift för privat stödmedlem

• Årsavgiften för 2024 är 100 kr/person
• Avgiften betalas efter registrering.

 

Som stödmedlem får du:

– Delta i Finnskogarnas arrangemang.

• Ett personligt/numrerat medlemskort i trä
• Klisterdekal

500 kr/år

• För ideella föreningar och företag

• Föreningen presenteras på Finnskogarnas hemsida under rubriken ”Vi stöttar Finnskogarna” med föreningens namn och en länk till sin egen hemsida.