Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram

Programmet bygger på framtagna policys för hur den skogsfinska kulturen skall påverka verksamhet och aktiviteter samt strävan efter ständiga förbättringar när det gäller ”pakets” och arrangemangs miljö och kvalitet.

 

Den skogsfinska kulturen i vår verksamhet

Policy

Vår strävan är att inslag av den skogsfinska kulturen skall ge vår verksamhet och aktiviteter en ytterligare dimension och större attraktionskraft.

 

Den skogsfinska kulturen syns i vår verksamhet:

– genom information på anläggningen

– i berättelser om platser, personer och livet de levde. Vissa maträtter har en skogsfinsk anknytning som också kan berättas av personalen

– i våra aktiviteter beskriver vi både den allmänna och den lokala skogsfinska kulturen

 

Miljö

Policy

Vår ambition är att arbeta för en hållbar turism. Det gör vi genom att:

 

– samarbeta med och visa respekt för lokalsamhället

– visa respekt och värna om den natur vi arbetar i

– ha samråd med markägare och andra som berörs av våra aktiviteter

– tänka på energiförbrukning och hantering av avfall samt minska vår miljöpåverkan i form av transporter

 

Kvalitet

Policy

Vår ambition är att tillfredsställa och helst överträffa våra kunders förväntningar. Det gör vi genom att ha en ansvarsfull marknadsföring, vara professionella i vårt agerande och ta säkerhetsfrågor på största allvar

 

– Bedriva en seriös och informativ marknadsföring och kundkommunikation samt ha en säker bokning och uppföljning

– På anläggningen finns kvalitetsplaner

– Vid aktiviteter utanför anläggningen och vid paketarrangemang finns genomtänkta planer och beskrivningar av genomförande

– Säkerhet. Planer för oförutsedda händelser finns upprättade.

 

Ständiga förbättringa

 

– Grunden för ständiga förbättringar är att följa upp miljö- och kvalitetsprogrammet

– Information från kunder, konkurrenter och andra som kan ha kommit i kontakt med och har synpunkter på vår verksamhet är viktiga i vårt förbättringsarbete.

 

Följande har genomfört Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram:

 

Skålsjögården

Tur o Ton i Hälsingland

Pannkakshuset Bockahästen

Hån Finnby

Gustavsströms GästHus

Finngården Rikkenstorp

SkogsOla

Abbas Stugby & Camping

Camping 45

Packstation Högfall

Resetjänst Värmland

Skansbackens Pensionat

Emigration & Historia

Mattila

Holsts Finnskogsupplevelser

Skalens Natur & Kulturgård

Finnskogsäventyr

Fågelsjö Kursgård
Ivars Bo På Landet
Skifsens Vänner
Station Sågen
Nås Sockenförening
Skattlösbergs Bygdegille
Lekvattnets Hembygdsförening
Finnmarkens Hembygdsförening
Föreningen Finnstigen