Carl Axel Gottlund

Carl Axel Gottlund är en av de mest betydelsefulla personerna för vår kunskap om det skogsfinska kulturarvet. Under 1817-1821 gjorde Gottlund studieresor i Sveriges finnskogar för att ta reda på mer om skogsfinnarnas vardagsliv. Under sina resor förde han dagbok om sina upplevelser i finnskogen samt gjorde uppteckningar om finska språket, släktnamn, traditioner, seder och bruk. Dessa anteckningar blev till stort akademiskt intresse för forskare och för skogsfinnarna själva. 

 

Carl Axel Gottlund föddes 1796. Hans far hade finska som modersmål och hans mor var finlandssvenska men i hemmet talades i huvudsak svenska. I början på 1800- talet började Gottlund intressera sig för finnskogarna och den skogsfinska kulturen. 1817 gjorde han sin första studieresa till Dalarnas och Hälsinglands finnskogar och senare till Värmlands och Solørs finnskogar, för att ta reda på hur livet i finnskogen egentligen såg ut. Gottlund förde konkreta och utförliga dagboksanteckningar och han kom fram till att skogsfinnarna inte visade sitt rätta jag inför svenskarna. I Dalarna och Hälsingland pratade man finska med varandra, men i möte med svenskarna pratade man svenska och påstod att det finska språket inte fanns kvar i finnskogen. Det var inte förrän Gottlund själv tilltalade finnarna på finska som man vågade öppna sig. Gottlund skriver så här i sin dagbok om en äldre man

 

”Äntligen brast bandet på den häftade tungan och den gamle tilltalade mig med värdighet och vördnad på ett språk som flödade av vältalighet”

 

När Gottlund senare fortsatte sin resa i Bergslagen, Värmland och Norge fann han att det finska språket och skogsfinska traditioner var ännu mer levande i dessa finnskogar. Skogsfinnarna bodde i rökstugor och badade rökbastu och Gottlund arbetade hårt för att göra skogsfinnarna självständiga. Han skaffade dem böcker på finska och 1823 försökte Gottlund grunda ett finskt härad över svensk-norska gränsen, men misslyckades. Några kyrkor i finnskogen (med svensktalande präster) blev ändå resultatet av hans arbete.

 

Gottlund dog 1875 och år 1984 gavs ”Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne år 1917” ut som nyutgåva i samarbete med Dalarnas museum och Finska litteratursällskapet som äger originalböckerna. 1896 gavs nyutgåvan av ”Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821” i samverkan mellan Finska litteratursällskapet och Gruetunet museum. Gottlunds dagböcker och insamlade arkivmaterial är idag av stort värde för den skogsfinska forskningen. Trots att mycket kritik har riktats mot Gottlund, bland annat ifrågasätter många hans trovärdighet, så har hans resor och anteckningar gett upphov till den mest betydelsefulla forskningsinsatsen och kartläggningsarbetet i finnskogarnas historia.

 

Varmt välkommen att uppleva den skogsfinska kulturen och traditionen

 


I kategori: Artiklar