Finngården Skifsen

I skogarna ungefär en mil utanför Fredriksberg, intill sjön Skifsen kan du besöka en finngård under uppbyggnad. Skifsen är en av de första platserna i Säfsenområdet som befolkades av skogsfinnar på 1600-talet. På 1900-talet förföll dock alla byggnader som fanns här och idag finns bara husgrunderna kvar.

 

Tack vare föreningen Skifsens Vänner återskapas nu en typisk skogsfinsk bosättning så som den kunde se ut under 1700-talet. Ambitionen är att göra platsen till en levande finngård igen med verksamheter, hantverk och kurser. Detta är ett unikt projekt där man strävar efter att använda gamla tekniker och lokala naturmaterial. Hittills har man byggt en ria, rökbastu, stolphus, lada, ett kokhus och en rökstuga/pörte. En svenskstuga är under uppbyggnad.

 

Rökbastun värms upp på Skifsendagen i Säfsenveckan och kan bokas av grupper som vill prova på ett finskt bastubad. Under Säfsenveckan i juli anordnas Skifsendagen med hantverk och andra aktiviteter på gården. Skifsen och granngården Drafsen har en spännande och gammal historia som lockar många besökare. Enligt legenden har en av skogsfinnarna som bott här grävt ner sina skatter i området, men dessa har ännu inte återfunnits.

 

 

Varmt välkommen hälsar Skifsens Vänner


I kategori: Besöksmål Dalarna
Länk till pdf

Fakta

Kontakt

info@skifsen.se

 

Hemsida

www.skifsen.seKarta


Till Google Maps