Finnskogarna

Finnskogarna igår

Under slutet av 1500-talet emigrerade många svedjebrukare från östra Finland, bland annat Savolax och bosatte sig i mellanveriges otillgängliga barrskogar. Finland var på denna tid en del av det svenska riket, vilket gjorde det enkelt för dem att flytta till Sverige.

 

Svenskarna ville inte gärna bosätta sig i skogen utan hade redan lagt beslag på kuster och större vattendrag för sin bebyggelse. Tack vare skogsfinnarnas speciella teknik, det så kallade Huuhta-svedjandet var skogen perfekt för dem att bosätta sig i. Huuhta-svedjande gick ut på att bränna ner skogen och odla råg i askan som bildades efter branden. Detta gav väldigt stora skördar och skogarna i Finland var redan ganska överbefolkade så det fanns inte så många skogar kvar att avverka. En annan av anledningarna till migrationen var kriget som bekämpades på finsk sida mellan Sverige och Ryssland. Finnarna fick lida mycket i striderna och i Sverige kunde man leva ett betydligt lugnare liv. Deras bakgrund, kulturer och traditioner skiljde sig dock markant från svenskarnas och de fick snabbt smeknamnet skogsfinnar eller svedjefinnar.

 

Skogsfinnarna kom att sätta en stark prägel på de platser där de bodde, de drev svedjebruk, röjde torp och gårdar, bodde i rökstugor och badade rökbastu. De satte finska namn på landskapet omkring sig och formade även områdets kultur och historia som på många platser lever kvar än idag. Skogen har alltid varit en mytomspunnen plats och svenskarna trodde att skogsfinnarna hade magiska krafter. De trodde på naturväsen och med besvärjelser, offer och ritualer höll de sig vänner med skogsgudarna. Skogsfinnarna respekterade skogens djur och efter jakten var man noga med att ge tillbaka djurens skelett till naturen.

 

Det sägs att var femte svensk är släkt med skogsfinnarna och Prins Daniel Westling, Sven-Göran Svennis Eriksson och Björn Skifs är bara några exempel på svenskar med skogsfinska släktband.

 

Kom och upptäck finnskogarna du också.

Bakom varje hörn finns en ny historia!

 

 

 


I kategori: Artiklar Finnskogarna