Hamra Nationalpark

I Gävleborgs län, i Ljusdals kommun, finner du en unik nationalpark som vilar på resterna av massiva bergskedjor. Hamra Nationalpark bildades 1909 och var en av de första nationalparkerna i Sverige. Fram till år 2011 var Hamra Sveriges minsta nationalpark på 28 hektar men idag är den en nationalrikedom på över 1383 hektar. Skogen skyddades redan 1909, då det bedömdes vara ”det märkligaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogsområde torde finnas”.

 

Parken består av ett varierande, oexploaterat urskogsområde med höga imponerande tallar, några mer än 300 år gamla, myrmarker, vilda forsar och mjuka berg. Hamra innehar en imponerande fauna med 450 olika arter av skalbaggar och här finns en blommande nornalokal och Hälsinglands enda majvivelokal. Vid ett besök i Hamra får du uppleva en av få skogar i mellersta Sverige som aldrig blivit avverkat och som bär spår av många skogsbränder. Du kan vandra i timmar över orörda moar, kärr, små tjärnar och skogsholmar. Vattnet från Svartåmyran fortsätter ut i Svartån som är ett vilt strömmande vatten och stigen längs ån går över blankslipade hällar, perfekta för långa härliga fikapauser.

 

Varmt välkommen hälsar Länsstyrelsen i Gävleborg


I kategori: Besöksmål Hälsingland
Länk till pdf

Fakta

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

Rie Stagegaard

026- 171242

070- 2556086

 

Hemsida

www.lansstyrelsen.se/gavleborg

 

www.ljusdal.se

 Karta


Till Google Maps