Hån Finnby

Hån naturreservat invigdes 2007 och är en del av Hån Finnby, där den första bosättningen upptogs omkring 1620. Det ligger på en västsluttning mot sjön Hån ca 450 m. ö.h. och sex km nordost om Fredriksberg på Säfsens Finnmark. Det som idag är beteshagar har tidigare varit slåtterängar. Spår av medeltida åkertegar kan också skönjas i ytskiktet.

 

Området präglas framförallt av en rikedom på sten. Lämningar efter de svedjefinska gårdarnas byggnader, så som rökstugor, rior och smedjor, tillsammans med åkerrösen och stengärdesgårdar kan ses som spridda stenkummel i hagarna. Kor och får håller lämningarna fria från att växa igen. I reservatet finns en skyltad naturstig med information om den skogsfinska historien och hagmarkernas växter. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen och Marita och Swen sköter det med sina kor och får.

 

Varmt välkomna till Hån naturreservat önskar Swen och Marita

 

 


I kategori: Besöksmål Dalarna
Länk till pdf

Fakta

Kontakt

Marita Holmqvist och Swen Söderman

0591-20504

 

Hemsida

www.hanfinnby.seKarta


Till Google Maps