Kvarntorp finngård

Tio kilometer sydväst om Lekvattnet, i de nordvästra delarna av den värmländska finnskogen ligger en av Värmlands äldsta, största och mest betydelsefulla finngårdar. Kvarntorp eller Myllylä, som gården heter på finska, ligger i ett gynnsamt läge intill den norra änden av Kroksjön, med tillgång till vattenkraft i Kvarnälven och med förbindelse till sjön Lomsen. Här fanns förr i tiden en kvarn som malde åt traktens finntorp och Kvarntorp har varit en levande finngård ända in på 1950 talet.

 

Gården har blivit starkt präglad av dess sista brukare, Klara Persson som byggde kraftverket i älven för att kunna mjölka korna med mjölkmaskin.

På platsen finns idag en svenskstuga med rökstuga, en bastu, kvarn, smedja och ett uthus. Uppgifter om gården är väldigt knapphändiga men mycket tyder på att den härstammar ända från 1600-talet och rökstugan som finns där idag uppfördes på 1770- talet. En gammal grund på gården vittnar om att en rökstuga funnits långt tidigare än så och gårdsnamnet finns nämnt i kyrkböcker redan 1667.

På gården finns möbler, husgeråd och redskap, de äldsta från 1700-talet och här får du en tydlig bild av hur livet kan ha sett ut på finngården.

Gården är en av landets bäst bevarade finngårdar och byggnadsminnesförklarades 1964.

 

 

Varmt välkommen hälsar Lekvattnets Hembygdsförening


I kategori: Besöksmål Värmland
Länk till pdf

Fakta

Kontakt

Lekvattnets hembygdsförening 0560 501 76 Kvarntorp 0560 500 73

 

Hemsida

www.lekvattnet.nu/kvarntorpKarta


Till Google Maps