Finnskogsbiten kvartärgeolog

I den gamla bygdegården i Skräddrabo, två och en halv mil söder om Alfta, ligger Finnskogsmuseet. Museet startades 1986 av Maths Östberg och Finn Rideland och sedan 1998 drivs museet av Maths i samarbete med Skräddrabo Bygdegårdsförening. Här finns en unik kunskap om finnmarkerna och besökaren kan få en övergripande bild av Sverige och Norges finnbygder.

 

Maths Östberg, som även sitter med i styrgruppen för projektet Finnskogarna, är en geolog uti fingerspetsarna och han kommer från en företagsam familj. Han har en lång meritlista med många skogsfinska inslag. Som junior var han med i landslaget både i orientering och skidorientering och blev rankad 13e bästa i Sverige i orientering 1981. På sin fritid ritar han orienteringskartor, är kvartärgeolog och har ett stort intresse för topografi. Sedan 2004 är Maths ordförande i den gränsöverskridande föreningen Finnskogsriket, han är projektledare för bygget av en rökstuga vid Locksjön på Bollnäs Finnskog och redaktör för medlemstidskriften ”Från Finnskogs-riket”. Maths är även representant för Gävle-Dala-regionen i föreningen FINNSAMs (finnbygder i samverkan) ledningsgrupp sedan föreningens bildande 1993.

 

Maths intresse för finnskogen hör nära ihop med hans intresse för kartor och geologi. Finnskogens terräng och de skogsfinska bosättningarna är det som fascinerar honom mest. Han är sedan länge ansvarig för inventeringen av ”De skogsfinska karaktärsbyggnaderna i Skandinavien” och har även skrivit högskoleuppsatser och fackartiklar om dessa. Han har även sammanställt många olika finnskogskartor med bosättningar, topografi och utflyktsmål. Mellan åren 1977-1981 var Maths far VD i skogsmaskinstillverkaren ÖSA och här jobbade Maths på utvecklingsavdelningen. ÖSA såldes sedan till ett finskt företag och Maths familj köpte då den gamla affären i Skålsjön, som på den tiden var fritidsgård för de anställda på ÖSA. Här byggde de successivt upp Skålsjögården och drev den mellan 1982-1995. Skålsjögården var riksanläggning för orientering och under sin tid här ritade Maths orienteringskartor och spårade leder för längdskidåkning. Han gjorde även ett pilotprojekt med Svenska Orienteringsförbundet som resulterade i en karta över Skålsjöns omgivningar och en text om området och om den skogsfinska kulturen. Han tog hjälp av Finn Rideland från Kilafors som skrivit boken ”Smultronlandet”, ett översiktsverk om finnskogarna, och det var början på ett långt samarbete.

 

– Det visade sig att Finn hade haft planer på att starta ett finnskogsmuseum i Åmot, på Ockelbo finnmark, i ett gammalt kapell som heter Bunges kapell men det blev aldrig av, berättar Maths. Maths och Finn fick höra att det planerades ett finnskogsmuseum i Sjösveden på Bollnäs Finnskog. De tog kontakt med Bollnäs hembygdsförening för att höra om det gick att samordna med deras planer, men utan resultat. 1986 startade de finnskogsmuseet i Skålsjögårdens lokaler för att hinna före det på Bollnäs finnskog.

 

Finnskogsmuseet i Skräddrabo är idag det enda tvärskandinaviska museet med skogsfinsk kultur som tema. Museet är unikt i sitt slag då det här finns utställningar med drygt 300 föremål, lika många foton samt kartor från de olika finnbygdsområdena, från Tiveden i söder till lappmarken i norr, från de norrländska kustlandskapen i öster till Norge i väster. Den permanenta utställningen är indelad i en allmän avdelning och tio specialavdelningar för finnbygderna. På museet finns föremål, foton och kartor, böcker, skrifter, artiklar, videofilmer och kassetter, om alltifrån släktforskning och skönlitteratur till forskningsrapporter och kulturhistoriska vandringar. Finnskogsmuseet har också en av de största skogsfinska bok- och artikelsamlingarna. I referensbiblioteket finns omkring 4000 böcker och häften samt runt 3000 småskrifter som behandlar skogsfinnarna och här finns ”sammanställda skandinaviska kartan” med alla finnbosättningar till försäljning.

 

– När museet fanns i Skålsjögårdens lokaler blev vi tvungna att plocka ner det varje vinter, eftersom samma lokaler användes till skidvallning för längdskidåkare. Men från och med 1998 när vi flyttade in i de nya lokalerna har vi haft det öppet året runt, säger Maths. Sen dess har museet utvidgats och idag ordnar Maths guidade visningar i museet och i de omgivande finnmarkerna. Han håller i finnskogskurser och erbjuder många olika föredrag med finnbygdsanknytning. Framtiden ser ljus ut för Finnskogsmuseet i Skräddrabo, 2014 planeras en ny utställning och Maths hoppas att han kan fortsätta med sitt intresse för kartor och den skogsfinska geografin.

 

– Det bästa med finnskogen är att det är riktiga skogar och till skillnad från fjällen så är det ett ganska jämnt klimat. De skogsfinska bosättningarna ligger som odlingsöar i skogslandskapet, vackert belägna i terrängen, som pärlor att komma till. De blir som naturliga rastplatser när man färdas genom skogen, säger Maths med ett leende.


I kategori: Artiklar