Lejsme Pers stuga

I tiomilaskogen, i Malungs finnmark ligger Rihimäki, eller Torkhusberget som det också kallas. I Malungs fattigskog var det inte många som ville bo på 1800-talet men här byggde storspelmannen Lejsme Per Larsson sin stuga. Lejsme Per dog i början på 1900-talet men tack vare sonsonen Herman Strömberg har hans låtar bevarats för eftervärlden. Den ursprungliga boplatsen är borta nu men Malungs kommun har bekostat en ny på samma plats. Dessutom har man byggt en dansbana och en dansloge i anslutning till stugan.

 

Anläggningen på Rihimäki drivs idag av Lejsme Pers förening, som vill väcka och fördjupa intresset för finnmarkens kulturhistoria och dess folkmusik. På somrarna anordnas spelmanskvällar, danser och andra evenemang på Rihimäki och då finns även möjligheter att köpa hantverk, nothäften och fika. Vid Tyngsjö kyrka finns en minnessten över Lejsme Per och spelmanskollegan Ärtbergs Kalle, som bland annat skrivit ”Äppelbo gånglåt”. På den gamla kyrkogården i Tyngsjö finns många skogsfinska gravplatser, här låg ortens första kyrka och den användes enbart av skogsfinnarna. Väl värt att nämna är också att filmen ”En spelmans jordafärd” som bygger på en dikt av Dan Andersson spelades in i trakterna kring Tyngsjö.

 

 

Varmt välkommen hälsar Lejsme Pers förening och Malung-Sälens kommun


I kategori: Besöksmål Dalarna
Länk till pdf

Fakta

Kontakt

Malung- Sälens kommun

0280- 181 00

 

Hemsida

www.malung-salen.se/hembygdsgardar/

lejsme-pers-stuga__185Karta


Till Google Maps