Finnskogarna som ekonomisk förening

Från och med den 1 maj övergick Finnskogarna från att ha varit ett EU projekt till en ekonomisk förening.

 

Föreningen består av företag och föreningar som har varit med i projektet. Vid bildandet valdes en styrelse (som finns presenterad under kontakt). Syftet med föreningen är att främja medlemmars intressen och  bygga vidare på affärsidén att lyfta fram den skogsfinska kulturen i besöksnäringen, stärka nätverket och varumärket Finnskogarna genom gemensam marknadsföring och utveckling.

Företag och föreningar som påbörjat eller genomfört Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram kan ansöka om medlemskap i föreningen. Nya medlemmar måste också genomföra miljö- och kvalitetsprogrammet. Förutom röstberättigade medlemmar som företag och föreningar finns också stödmedlemmar som kan vara privatpersoner, företag eller kommuner.

Vi tror att den nya föreningen kan ta över stafettpinnen och fortsätta utvecklingen av varumärket Finnskogarna.

Läs mer om detta på www.finnskogarna/medlem

 

Bakom varje hörn finns en ny historia!

 

 

 


I kategori: Nyheter