Finnskogarna ideell förening

Finnskogarna Ekonomisk förening ombildades 2018 till en ideell förening ”Turismutveckling i Finnskogarna”.

 

Kort utdrag ur stadgarna

Föreningen har som ändamål att bedriva och lyfta fram den skogsfinska kulturen i besöksnäringen, stärka nätverket och varumärket Finnskogarna.com genom gemensam marknadsföring och utveckling.

 

Föreningens fullständiga namn är Turismutveckling i Finnskogarna ideell förening.

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 3 övriga ledamöter och en styrelsesuppleant. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.