sida 2

Nils Holmdahl i Rikkenstorp

Artiklar | En engagerad finnmarksguide Finngården Rikkenstorp är en levande finngård med ett småskaligt jordbruk och här bor familjen Holmdahl. Familjen består av Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl och sönerna Johan och Joel.   Nils Holmdahl föddes 1950 i Göteborg och har alltid varit väldigt fascinerad av Dan Andersson och av den skogsfinska kulturen. På 1960- talet […]


Peter Vester

Artiklar | Säkerhet i Finnskogen I norra Värmlands djupaste skogar ligger Packstation Högfall. En verksamhet som ägs av Peter Vester, en mycket erfaren hästman som hamnade i Värmland av en ren slump. Tillsammans med sin fru Ea, dottern Liv och farmor Sonja lever han på det gamla finnskogstorpet tillsammans med ett 15-tal hästar och några mulor. Här […]


Magi och folktro

ARTIKLAR | Magi och Folktro Egentligen så fanns det många likheter mellan den skogsfinska och den svenska folktron. Folktron och folkmedicinen spelade en stor roll både hos svenskarna och hos finnarna. Trots detta så trodde svenskarna att skogsfinnarna var väldigt annorlunda och att de hade magiska krafter. De sågs som okristna eftersom man ansåg att de sällan […]


Lejsme Per Larsson

ARTIKLAR |   Spelmannen Lejsme Per Larsson Lejsme Per Larsson (1822-1907) anses vara en av de största fiolspelarna i Dalarnas historia. Per var en av tio syskon och levde under hela sitt liv i stor fattigdom. Pers pappa var liesmed och det var därför familjen fick namnet Lejsme (lisme). 1847 gifte sig Lejsme Per med Brita och tillsammans […]


Mattilas Rökstuga

Artiklar |   Rökstugans mystik 43 km nordväst om Torsby och en halv mil från den norska gränsen ligger Mattila, norra Värmlands äldsta turistanläggning. Mattila är en gammal finngård med rötter från 1640- talet. Runt finngården har en mindre anläggning byggts bestående av stugor, friluftsgård och servicebyggnad. Inom området finns också campingplatser, eldpallkoja, kåta, badplats och skidstadion. […]


Den skogsfinska byggnadskonsten

ARTIKLAR | Rökstuga, ria och bastu När skogsfinnarna bosatte sig i Sverige tog de med sig en, för svenska förhållanden, ny tradition av husbyggande och det finns tre karaktäristiska byggnader som starkt förknippas med den skogsfinska kulturen.   Den första byggnad som skogsfinnarna satte upp, var en rökbastu. Där kunde de både bada, torka säd och bo […]


Svedjebruket

ARTIKLAR | Svedjebruk När skogsfinnarna bosatte sig i Sverige tog de med sig många nya seder och bruk in i det svenska samhället. De livnärde sig på jakt, fiske, boskapsskötsel och den speciella odlingstekniken ” huuhta svedjandet” var centralt i skogsfinnarnas liv. Finnarnas teknik, ”huuhta” och odlingen av den speciella svedjerågen, korpiruis som den heter på finska, […]


Skogsfinnarnas matkultur

Matkultur | Motti, peppo och hillo Skogsfinnarna som kom till Sverige under slutet av 1500- talet satte stor prägel på landskapet omkring sig och förde även med sig sin egen matkultur in i det svenska samhället. Här bakades rågbröd och nävgröt och eftersom skogsfinnarna var skickliga jägare bestod den största proteinkällan av fisk och vilt.   Rökugnen […]


Finnskogarna

Finnskogarna igår

ARTIKLAR | Finnskogarna igår Under slutet av 1500-talet emigrerade många svedjebrukare från östra Finland, bland annat Savolax och bosatte sig i mellanveriges otillgängliga barrskogar. Finland var på denna tid en del av det svenska riket, vilket gjorde det enkelt för dem att flytta till Sverige.   Svenskarna ville inte gärna bosätta sig i skogen utan hade redan […]


Dan Anderssonveckan

ARTIKLAR | Dan Anderssonveckan Dan Andersson-veckan arrangeras till minne av en av Sveriges verkligt stora ordkonstnärer, som lät hembygden bilda fond i sina verk, i sitt sökande efter mening och sanning. Kultursatsningen Dan Andersson-veckan inleddes år 1988 som ett firande av att det då var 100 år sedan poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson från Skattlösberg i […]