Han_besoksmal2013
Naturreservat med naturstig
Hån Finnby

Besöksmål | Hån Finnby Hån naturreservat invigdes 2007 och är en del av Hån Finnby, där den första bosättningen upptogs omkring ...


Hamra
Nationalrikedom
Hamra Nationalpark

Besöksmål | Hamra Nationalpark I Gävleborgs län, i Ljusdals kommun, finner du en unik nationalpark som vilar på resterna av ...


Kurtrokstugan
Antioxidanter och rackarö
Mattilas Rökstuga

Artiklar |   Rökstugans mystik 43 km nordväst om Torsby och en halv mil från den norska gränsen ligger Mattila, norra ...


Ritamäki-vandrare
Enkelheten bevarad
Ritaberg

Besöksmål | Ritamäki I en glänta mitt i den värmländska skogen och en kilometer från den norska gränsen ligger en av Sveriges ...


Kvarntorp-hemsida
Värmlands största finngård
Kvarntorp

Besöksmål | Kvarntorp finngård Tio kilometer sydväst om Lekvattnet, i de nordvästra delarna av den värmländska finnskogen ...


Karmen-Kynna
Friluftsmuseum i Lekvattnet
Karmenkynna

Besöksmål | Karmenkynna Lekvattnet var den första av norra Värmlands socknar att bli befolkad av skogsfinnarna på 1600- talet ...


Finnskogsmuseet
Museum i Skräddrabo
Finnskogsmuseet i Alfta

Besöksmål | Finnskogsmuseet i Alfta I den gamla bygdegården i Skräddrabo, två och en halv mil söder om Alfta, ligger ...


fagelsjo_2-695x287
Hantverk och tradition
Fågelsjö Gammelgård

Besöksmål | Fågelsjö Gammelgård Mitt i Orsa finnmark i den lilla byn Fågelsjö finns marker med lång historia av skogsfinska ...


Finngammelgarden
Navet i Skattlösberg
Finngammelgården

Besöksmål | Finngammelgården i Skattlösberg I sydvästra Dalarna, i Ludvika kommun, mellan Sunnansjö och Fredriksberg, hittar du ...


Erskmatsgarden
Bondgård i 1800-tals miljö
Ersk Matsgården

Besöksmål | Ersk Matsgården i Hassela   I Hassela, söder om Sundsvall ligger en bondgård i 1800-tals miljö som heter Ersk ...


Naverskor
Museum i Lekvattnet
Torsby Finnskogscentrum

Besöksmål | Torsby Finnskogscentrum Ett besökscentrum och en mötesplats med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss ...


LejsmePer
Utflykt i Tiomilaskogen
Rihimäki

Besöksmål | Lejsme Pers stuga I tiomilaskogen, i Malungs finnmark ligger Rihimäki, eller Torkhusberget som det också kallas. I ...